Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020

Report this content
Läs original

Sweco stod stabilt under 2020 trots en osäker omvärld. De starka samhällstrenderna hållbarhet, digitalisering och urbanisering har fortsatt att driva vår affär. Sweco befinner sig mitt i skärningspunkten av de här trenderna och tillsammans med våra kunder är vi med och ställer om samhället för att möta de nya behov och de utmaningar som vi står inför. 

I hållbarhetsredovisningen beskrivs vår ambition att vara klimatneutral senast år 2040 och de framsteg som gjordes under året som gick. 

Swecos års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns tillgänglig på www.swecogroup.com samt i bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör Sweco, 073-258 93 33, katarina.gronwall@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 klockan 08:00.