Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

Report this content
Läs original

Sweco fortsätter att växa och stärker sin position som Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultbolag mitt i den gröna omställningen. Det sker genom 120 000 kundprojekt, tolv förvärv och 20 000 experter, med en ökad omsättning till 24 miljarder kronor.

Omsättningen ökade med elva procent till drygt 24 miljarder kronor, med en marginal på 9,2 procent. Den goda efterfrågan på Swecos tjänster drivs av ökade investeringar i hållbar omställning av Europas industrier, energisystem och transportinfrastruktur samt resiliens i städer och samhällen. 

– I takt med att omställningen accelererar och fördjupas behövs allt mer komplexa och gränsöverskridande lösningar. Det öppnar upp för fina affärsmöjligheter som Sweco tar vara på. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till hållbar samhällsutveckling, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco. 

Genom tolv förvärv och offensiv rekrytering välkomnades 4 000 nya medarbetare till Sweco 2022, som idag består av fler än 20 000 ingenjörer, arkitekter och andra experter. Medarbetarnöjdheten är fortsatt hög och Sweco behåller sin position som en av branschens mest attraktiva arbetsgivare. Andelen kvinnor ökade till 35 procent (34). 

Sweco bidrar till minskade utsläpp och en hållbar samhällsutveckling framför allt genom de 120 000 kundprojekt som pågår för privata och offentliga kunder. I den egna verksamheten har Sweco som mål att uppnå klimatneutralitet till år 2040, bland annat genom att halvera bolagets koldioxidutsläpp till 2030. 

Sweco års- och hållbarhetsredovisning 2022 finns tillgänglig i den bifogade filen.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, Head of Press, Sweco AB, 072-3939 903, cecilia.strommar@sweco.se

Bilden är en visualisering av energiön i Nordsjön som kommer att producera och distribuera 10 GW energi i full drift. Sweco är teknisk konsult i projektet för den danska energimyndigheten. Foto: Danska Energistyrelsen och Sweco.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 20 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 klockan 9.00.