Sweco renodlar industriverksamheten i Finland

Sweco avyttrar den finländska industriverksamhetens enhet för maskintekniska konsulttjänster. Enheten består av 130 personer och förvärvas av Engineering Office Comatec Oy.

Syftet med avyttringen är att renodla industriverksamhetens tjänsteutbud och fokusera på kärnverksamheterna inom investerings- och utvecklingsprojekt samt produktutveckling.

Enheten för maskintekniska konsulttjänster omsatte under 2007 9,4 miljoner euro. Comatec övertar verksamheten den 31 augusti 2008.

Swecos industriverksamhet omfattar efter avyttringen ca 1 000 konsulter som erbjuder kvalificerade konsulttjänster till kunder över hela världen, främst inom kemisk industri, massa- och pappersindustri, energiindustri, gruvindustri, elektronikindustri, tillverkningsindustri och marinindustri.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar