Sweco tog hem tre av fyra uppdrag för Stockholms nya tunnelbana

Report this content
Läs original

Som en del av Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanan dras en ny linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Sweco får i uppdrag att bland annat utforma attraktiva och trygga stationer, arbeta fram handlingar för järnvägsplan och utreda miljökonsekvenser.

De tre uppdragen innefattar bland annat att utreda den exakta lokaliseringen av stationerna och utforma dessa till attraktiva, tillgängliga och funktionella stationer med resenären i fokus. Uppgångarnas placering och förhållande till befintlig stadsmiljö och planerad bebyggelse är en viktig nyckel för ett gott resultat. Även gestaltningsfrågor ingår.

Sweco har dessutom fått det viktiga uppdraget att utreda miljökonsekvenser samt upprätta underlag för miljöprövning. Det handlar bland annat om att utreda och bedöma påverkan på yt- och grundvatten samt störningar under byggskedet. I uppdraget för planprocessen ska Sweco ta fram underlag till samråd och planhandlingar för järnvägsplan samt utreda sociala värden såsom säkerhet, hållbarhet och trygghet.

”Att Sweco har fått förtroendet att leda dessa uppdrag är ett kvitto på vår specialistkompetens och erfarenhet av tunnelbaneprojekt. Vi ser fram mot att bidra till Stockholms framtida stadsbild och ökat kollektivt resande med miljö och hållbarhet i fokus”, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige.

Swecos uppdrag startar omgående och beräknas pågå till början av 2024. Det samlade beräknade ordervärdet uppgår till cirka 63 miljoner kronor. 

Mer information om sträckan Fridhemsplan-Älvsjö

Mer information om Region Stockholms nya tunnelbana

Bildtext: Visionsbild station Järla, utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort, där Sweco också har uppdrag. Illustration: Region Stockholm/Sweco

För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Strömmar, presschef, Sweco Sverige 010-484 50 20, cecilia.strommar@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar