SWECOs arkitekter vinner sjukhustävling i Borås

SWECO FFNS har vunnit arkitekttävlingen om utformningen av en ny niovåningsbyggnad vid Borås sjukhus. ”Stora utvecklingsmöjligheter i en enkel byggnadskropp” är något som juryn fastnat för.

– Det finns behov av att hitta nya lösningar som kan effektivisera sjukvården och förenkla vardagen för sjukvårdspersonal och patienter. Vår lösning är väl anpassad till dagens verklighet med knappa resurser, vårdkrävande patienter och ett stort behov av flexibilitet, säger Eva Nygren VD på SWECO FFNS. Förslaget bygger på att lokalerna ska tåla att antalet vårdplatser ofta varierar över dygnets timmar och veckans dagar. Det ska också vara enkelt att ändra användningen av mottagningslokaler till vårdavdelningar och tvärt om. Förslaget inbjuder till teamarbete och korta avstånd ger möjlighet till bra bemanning även på skift med färre personal. – Det är speciellt roligt att vinna den här tävlingen eftersom det är så sällan som nya stora sjukvårdsbyggnader planeras i Sverige, säger Eva Nygren. I motiveringen kan man bland annat läsa: ”Den föreslagna byggnaden är föredömligt enkelt uppbyggd i två volymer vilket ansluter väl till de befintliga byggnaderna. Fasadutformningen möjliggör variationer i byggnadens planlösningar och därmed god flexibilitet för framtiden.” SWECO FFNS vann tävlingen i konkurrens med fyra andra arkitektkontor. Förslaget kommer nu att ligga till grund för den fortsatta projekteringen. Byggherre är Västfastigheter distrikt Borås.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar