Ny SPAX med etisk profil

Ny SPAX med etisk profil FöreningsSparbanken lanserar aktieindexobligationen SPAX SverigeHumanix under perioden 7 april till 2 maj 2003. Avkastningen är kopplad till indexet Humanix 50 Sweden som består av företag som godkänts ur ett miljö- och etiskt perspektiv. - Såväl kunder som arbetstagare söker sig till företag vars värderingar de kan identifiera sig med. Jag är övertygad om att företag, vars verksamhet präglas av god etik, har bättre framtidsutsikter än de som inte anses uppfylla sådana krav, säger Annika Wijkström, chef för Swedbank Markets, FöreningsSparbankens investmentbank. De etiska krav som ställs på aktier som ingår i SverigeHumanix, berör områdena alkohol, tobak, vapen, mänskliga rättigheter och miljö. Kriterierna har fastställts av organisationerna Svenska Kyrkans Mission, Lutherhjälpen, Diakonia, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Världsnaturfonden WWF. - Placeringar med etisk inriktning stämmer väl med FöreningsSparbankens profil. Att ta ansvar och engagera sig i sin verksamhets inverkan på miljö och samhälle är en viktig grund för ett starkt förtroendekapital. Men det handlar också om ökad konkurrenskraft genom ett gott anseende, bra arbetsmiljö och god affärsetik, säger Annika Wijkström. Fakta om SPAX Sverige Humanix Sverige Humanix är en obligation med 4 års löptid. Avkastning är knuten till ett officiellt index -Humanix 50 Sweden - bestående av de 50 största företagen noterade på Stockholmsbörsen och som godkänts ur ett miljö och etiskt perspektiv. Humanix 50 Sweden är skapat av Humanix Holding AB som till 75 procent ägs av de ideella organisationer som fastställt de etiska reglerna. Sverige Humanix emitteras i tre serier; Garanti (serie A), SPAX (serie B) och MAX (serie C). I serie A och B är emissionskursen 100 procent och i serie C 110 procent. För samtliga serier återbetalas som lägst 100 procent av nominellt belopp på åter- betalningsdagen. Teckning för Sverige Humanix pågår under perioden 7 april - 2 maj 2003. Lånet kommer att noteras på Stockholms Obligationsbörs (SOX) och registreras hos VPC. För ytterligare information: www.foreningssparbanken.se/spax www.humanix.se/text/member_sweden.html Annika Wijkström, chef Swedbank Markets, tfn 08-585 913 97, 0708-788 785 Christina Sjöberg, informationsansvarig, Swedbank Markets tfn: 08-585 937 01, 070-588 10 07 chris.sjoberg@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01600/wkr0002.pdf

Om oss

Swedbank Markets är FöreningsSparbankens investmentbank. Swedbank Markets erbjuder heltäckande tjänster inom finansiell rådgivning, kapitalförmedling, värdepappershandel och valutaförmedling. Läs mer på www.foreningssparbanken.se/swedbankmarkets.

Dokument & länkar