Verktyg på nätet för besiktning av ekonomin

Verktyg på nätet för besiktning av ekonomin Vid den här tiden på året ger bankernas årsbesked en tydlig bild av hur det är ställt med besparingarna. FöreningsSparbanken har skapat ett verktyg där kunderna själva via Internet enkelt kan få en överblick över hur tillgångarna fördelar sig ur ett riskperspektiv. Ett sätt att vårda sin ekonomi är att se över den med jämna mellanrum. Det är med andra ord dags för den årliga besiktningskontrollen hos banken. Det kan löna sig att sköta om ekonomin. Förutsättningarna för vad som är rätt fördelning av placeringarna förändras hela tiden beroende på marknadens förutsättningar, produktutbud, skatteregler och syftet med placeringen.Därför bör valet av placeringar ses över med jämna mellanrum. Vila inte för länge på samma ben är FöreningsSparbankens råd. - Mål och förutsättningar kan ha ändrats sedan valet att gå in i placeringen, säger Bo Sundberg,, marknadschef för kontorsrörelsen.Därför är det viktigt att regelbundet gå igenom sina placeringar med en rådgivare på banken. Hjälp till självhjälp På bankens hemsida kan man numera inventera sina tillgångar och därigenom skaffa sig en bra överblick.Förutom besparingar är boendet ofta en stor viktig del av tillgångarna i ett hushåll, liksom bilar. Genom att svara på ett antal frågor angående sparande, placeringar och lån skapar man sin egen sparprofil. Hur man väljer att placera sina tillgångarär en personlig avvägning mellan risk och möjlig avkastning. I FöreningsSparbankens verktyg kan man dessutom simulera vad som händer om de senaste årens utveckling på aktie- och räntemarknaden upprepas. Det går även att lägga in egna antagna avkastningssiffror. -Verktyget är tänkt som en hjälp till självhjälp för den som vill få en överblick. Det kan också vara ett sätt att förbereda sig inför ett besök hos rådgivare på bankkkontoret, säger Bo Sundberg. På det här sättet hoppas vi att nå kunder som har relativt litet personlig kontakt med banken och sköter mycket av sina bankaffärer via nätet. Personlig kontakt är ju en förutsättning för rådgivning, men för att förbereda sig är det värdefullt att själv kunna bilda sig en uppfattning om sparprofilen, innan beöket hos rådgivaren på banken. Inventera dina tillgångar finns på www.foreningssparbanken.se/placera För ytterligare information: Bo Sundberg, marknadschef kontorsrörelsen, 08-585 911 69 Mobiltelefon 070-321 40 78 Christina Sjöberg, informationsansvarig Swedbank Markets, telefon 08-58 59 37 01, mobil 070-588 10 07 Fakta Vårt sätt att räkna i verktyget "Inventera din tillgångar". Avkastningen på aktierelaterade placeringar den historiska utvecklingen av SAX-index per år. År 1 motsvarar året som startade för fem år sedan dvs 1998 osv . Avkastningen för ränterelaterade placeringar baseras på räntan på ettårig statsskuldsväxel avläst årligen fem år tillbaka i tiden. Kapitalet i respektive tillgångslag växer därmed enligt följande antaganden och beräkningar: Bankkonto: 70 % av räntan enligt ovan. Ränterelaterade placeringar: Obligationer och räntefonder växer med 100% av räntan enligt ovan Aktieindexobligation (SPAX): 60% av aktieindex utveckling enligt ovan, dock lägst 0% avkastning. Övriga indexobligationer (SPAX): Växer med 100% av räntan enligt ovan Aktierelaterade placeringar: Aktiefonder, aktier och övrigt följer aktieindex enligt ovan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030304BIT01410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030304BIT01410/wkr0002.pdf

Om oss

Swedbank Markets är FöreningsSparbankens investmentbank. Swedbank Markets erbjuder heltäckande tjänster inom finansiell rådgivning, kapitalförmedling, värdepappershandel och valutaförmedling. Läs mer på www.foreningssparbanken.se/swedbankmarkets.

Dokument & länkar