Swedia Networks anställer teknikkunniga medarbetare i hela Sverige efter order från TeliaSonera

TeliaSonera har under hösten upphandlat tjänster för drift&underhåll, byggnation och expansion av sina nät i Sverige. Nu har TeliaSonera valt Swedia Networks både som leverantör av byggnation och drift&underhållstjänster. Swedia Networks vinner kontrakt för 4.3 mdr och anställer ett antal hundra teknikkunniga medarbetare, i hela Sverige.

De nya uppdragen bekräftar att vår strategi är rätt. De innebär också förstärkning av vår kompetens med ytterligare teknikkunniga medarbetare. Det blir kvalificerade jobb eftersom vi både kommer att arbeta med det senaste inom trådlöst som 3G och Fixed Wireless Access samt inom fastnät som xDSL och internetnoder, säger Axel Hjärne, vVD på Swedia Networks. Swedia Networks har alltid varit starka inom installation, test och driftsättning av telekomanläggningar och nät. De nya kontrakten bekräftar dessutom styrkan inom drift och underhåll både inom fasta och mobila nät. - Vi kombinerar teknisk kompetens med samsyn, samarbete och samspel mellan TeliaSonera och oss. Då kan vi ta ansvar för såväl teknik som processer för byggnation, driftsättning och underhåll. Och det är mycket som ska rymmas inom detta, allt från elförsörjning till nätdesign, allt från anskaffning av siter till att handfast koppla in kunderna för att ta några exempel, säger Axel Hjärne. Swedia Networks har också fått förtroendet att ensamt svara för leverans och underhåll av anslutningar till TeliaSoneras operatörskunder. Det betyder att operatörskunderna nu kan få en kontaktyta för anslutning av deras respektive kunder i stället för som tidigare minst två och oftast fler. De nya avtalen i kombination med gamla innebär att Swedia Network utökar, inom många teknikområden, samt inom åtagandet av underhållet av TeliaSoneras nät i Sverige. Åtagandet utökas också för 3G-nätet. Detta innebär att Swedia Networks underhåller hela kedjan i de mobila näten, från stationerna ända ut till antennerna. - Det är en mycket rolig situation för oss. Medarbetarna, både de jag har idag och de nya, kommer att se väldigt många olika önskemål och krav. Är man bara lite tekniskt intresserad ser man de stora möjligheterna att optimera, strukturera och organisera i sitt arbete, vilket också kommer att effektivisera för alla parter, säger Axel Hjärne.

Om oss

Swedia Networks AB är en av Europas största leverantörer av skräddarsydda, nyckelfärdiga nät för tele- och datakommunikation. Företaget har marknadsledande kompetens inom systemintegration, nätdesign, byggnation samt drift och underhåll.

Dokument & länkar