Swedia Networks gör inbrytning på service- marknaden

Swedia Networks gör inbrytning på service- marknaden Swedia Networks har tecknat ett treårigt avtal med TeliaSonera Sverige gällande felavhjälpning och preventivt underhåll av mobiltelefonväxlar samt tillhörande strömförsörjningsanläggningar. Affären innebär att Swedia Networks gör en inbrytning på nytt område; underhåll på växlar för en mobiloperatör. Det är en strategiskt viktig affär för Swedia Networks inom satsningsområdet Service, för såväl mobila som fasta nät för tele- och datakommunikation. - Med den här affären visar vi att Swedia Networks är en stor aktör inom drift och underhåll av tele- och datanät i landet. Just detta åtagandet är en inbrytning för oss på Swedia Networks när det gäller underhåll på växlarna för en mobiloperatör. Att vi får uppdraget från TeliaSonera Sverige ser vi som ett bevis på att de har förtroende för och är nöjda med oss som leverantör av tjänster inom det mobila området, säger Christer Kleijn, Key Account Manager på Swedia Networks. Avtalet är ett rikstäckande åtagande där beredskap skall finnas dygnet runt alla dagar på året. Swedia Networks har en rikstäckande organisation. TeliaSonera Sverige får nu en partner som tar underhållsansvaret för växlarna i GSM- och NMT-näten, vilket ger möjlighet till snabb felavhjälpning i nätet för TeliaSonera i Sverige och deras kunder. Upphandlingen skedde i hård konkurrens med andra välkända entreprenörer på mobilkommunikationsmarknaden. För ytterligare information kontakta Swedia Networks: Christer Kleijn, Key Account Manager, 08-58537926, 070-5780279 Christine Kullgren, Kommunikationsdirektör, 08-58537946, 070-696 4212 [REMOVED GRAPHICS] Swedia Networks AB bygger, övervakar och underhåller system för tele- och datakommunikation. Företaget är en av Europas ledande inom området och erbjuder systemintegration, nätdesign, byggnation samt drift och underhåll. Swedia Networks har ca 2 700 anställda. Verksamhet drivs i Sverige (huvudkontor), Danmark, Storbritannien, Tyskland och Malaysia. Dessutom drivs projekt i flertal länder. Koncernens omsättning år 2001 var ca 5 Miljarder SEK. Swedia Networks ingår i Telefos-gruppen vars huvudägare är Industrikapital 2000-fonden. För ytterligare information, besök oss gärna på www.swedianet.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Swedia Networks AB är en av Europas största leverantörer av skräddarsydda, nyckelfärdiga nät för tele- och datakommunikation. Företaget har marknadsledande kompetens inom systemintegration, nätdesign, byggnation samt drift och underhåll.

Dokument & länkar