Swedia Networks tecknar Fiber To The Home avtal med Svenska Bostäder

Svenska Bostäder har valt Swedia Networks som leverantör att bygga ett Fiber to the Home nät på Järvafältet i Stockholm. Avtalet berör 4 100 lägenheter och lokaler. Därmed blir tjänster som snabbt Internet, IP-telefoni, IP-TV och video-on-demand möjligt för hyresgästerna.

Valet att bygga ett FTTH-nät gör att hyresgästerna får en egen dedikerad fiberkabel ända in i lägenheten. Nätet möjliggör högre överföringskapacitet än ett traditionellt bredbandsnät där den sista biten av överföring går över kopparnätet. Utbyggnaden av bredband till hela Svenska Bostäders bestånd kommer att ske successivt och beräknas ta cirka fem år. Den första etappen av utbyggnaden (Norra Järva) kommer att vara klar juli 2005. - Vi vill erbjuda våra hyresgäster framtidens bredbandsnät. Det är ett mervärde för våra hyresgäster att vi bygger ett FTTH-nät och vi tror att detta är framtidens infrastruktur som kan erbjuda många intressanta multimediatjänster till våra hyresgäster. Swedia Networks har dokumenterad erfarenhet av att bygga och ge service åt liknande nät, säger Mikael Österberg, enhetschef och projektledare på Svenska Bostäder. - Nätet ligger i framkant av vad bredbands teknologin kan erbjuda. Valet att installera ett FTTH-nät är framsynt av Svenska Bostäder och jag tror att fler fastighetsägare kommer att välja denna typ av nät i framtiden, säger Axel Hjärne vice vd på Swedia Networks. I kontraktet ingår även en option där Svenska Bostäder har möjlighet att teckna avtal med Swedia Networks för service och underhåll av nätet. För ytterligare information, kontakta: Swedia Networks AB: Axel Hjärne, 070-548 84 32 E-post: axel.hjarne@swedianet.com Swedia Networks AB: Jonas Tapper, 070-359 91 00 E-post: jonas.tapper@swedianet.com Svenska Bostäder: Mikael Österberg, 08-598 610 00 E-post: mikael.osterberg@svebo.se Om Swedia Networks AB Swedia Networks bygger, övervakar och underhåller alla typer av fasta och mobila nät för tele- och datakommunikation. Swedia Networks har en rikstäckande organisation i Sverige samt kompetent närvaro i flera europeiska länder. Totalt omsatte koncernen 2,4 miljarder kr 2003 och har ca 2000 medarbetare med bred teknisk kompetens och omfattande erfarenhet inom många krävande områden. Stadsnät är ett av Swedia Networks primära fokusområden för 2000-talet.

Om oss

Swedia Networks AB är en av Europas största leverantörer av skräddarsydda, nyckelfärdiga nät för tele- och datakommunikation. Företaget har marknadsledande kompetens inom systemintegration, nätdesign, byggnation samt drift och underhåll.

Dokument & länkar