Swedia Networks varslar ca 200 personer i Sverige

Swedia Networks varslar ca 200 personer i Sverige Till följd av fortsatt svag efterfrågan på utbyggnad av tele- och datakom-munikationsnät, minskar Swedia Networks antalet anställda i den svenska verksamheten med ca 200 personer. När omstruktureringen, som innebär anpassning till rådande marknadsläge med t ex stora geografiska variationer, är genomförd beräknar Swedia Networks vara ca 1800 personer i Sverige. Varsel läggs idag 7 maj till Länsarbetsnämnderna och omfattar i stort sett hela landet. En intern översyn av hur neddragningarna ska verkställas pågår liksom förhandlingar mellan fackliga representanter och företaget. Det är ännu för tidigt att ange tidplan för detta arbetet. För ytterligare information kontakta Swedia Networks: Christine Kullgren, 08-58537946, 070-6964212, Kommunikationsdirektör Swedia Networks bygger, övervakar och underhåller fasta och mobila nät för tele- och datakommunikation. Koncernen har rikstäckande organisation i Sverige och kompetent närvaro i stor del av Europa. Med ca 3000 anställda i koncernen drivs verksamhet i Sverige (huvudkontor), Danmark, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike och Malaysia. Dessutom drivs ett antal projekt i flertal länder. Koncernens omsättning år 2002 var ca 3 Miljarder SEK. Swedia Networks ingår i Telefos-gruppen vars huvudägare är Industri Kapital, 2000- fonden. För ytterligare information, besök oss gärna på www.swedianet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

Swedia Networks AB är en av Europas största leverantörer av skräddarsydda, nyckelfärdiga nät för tele- och datakommunikation. Företaget har marknadsledande kompetens inom systemintegration, nätdesign, byggnation samt drift och underhåll.

Dokument & länkar