Swedia Networks vinner TeliaSonera-kontrakt på 4,3 miljarder kronor. Anställer i hela Sverige.

TeliaSonera har under hösten upphandlat tjänster för drift&underhåll, byggnation och expansion av sina nät. Nu har TeliaSonera valt Swedia Networks både som leverantör av byggnation och drift&underhållstjänster. Swedia Networks vinner kontrakt för 4,3 mdr och anställer ett antal hundra medarbetare, i hela Sverige.

Vi är glada för de nya uppdragen, de bekräftar att vår strategi är rätt. Långsiktigt innebär det också förstärkning av vår kompetens, vi rekryterar medarbetare i hela Sverige. Det gynnar alla våra kunder, de får bättre och snabbare leveranser, säger Axel Hjärne, vVD på Swedia Networks. Swedia Networks har alltid varit starka inom telekomanläggning och nätbyggnation. De nya kontrakten bekräftar dessutom styrkan inom drift och underhåll, genom att bolaget fått förtroendet för avancerat underhåll och även inom den snabbt växande mobila sidan som 3G. -Vi är framgångsrika tack vare samsyn, samarbete och samspel mellan TeliaSonera och oss. Det genomsyrar både de korta och de långa kontrakten som är i flertal. De långa kontrakten är upp till fem år, säger Axel Hjärne. Av kontrakten ligger en halv miljard kronor årligen inom den expansiva underhålls-sektorn. Swedia Networks har också fått förtroendet att ensamt svara för leverans och underhåll av anslutningar till TeliaSoneras operatörskunder. Det betyder att operatörskunderna nu kan få en kontaktyta för anslutning av deras respektive kunder i stället för som tidigare minst två och oftast fler. -TeliaSonera gör kloka rationaliseringar genom att skriva avtal direkt med oss, säger Axel Hjärne, vice VD på Swedia Networks. Tillsammans kapar vi både led och ledtider, tillgängligheten kommer att öka genom samordning, kompetensutveckling och förenande rutiner. Swedia Networks ambition är att hjälpa kunderna att nå sina visioner och mål, säger Axel Hjärne.

Om oss

Swedia Networks AB är en av Europas största leverantörer av skräddarsydda, nyckelfärdiga nät för tele- och datakommunikation. Företaget har marknadsledande kompetens inom systemintegration, nätdesign, byggnation samt drift och underhåll.

Dokument & länkar