Bokslutsrapport januari – december 2018

Q4: Ökad nettoomsättning och starka volymer för rökfria produkter

  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 7 procent för det fjärde kvartalet och med 9 procent för helåret. Rapporterad nettoomsättning ökade med 12 procent till 3 301 MSEK (2 951) för det fjärde kvartalet och med 10 procent till 12 966 MSEK (11 751) för helåret.
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 8 procent för det fjärde kvartalet och med 12 procent för helåret. Rapporterat rörelseresultat från produktsegment ökade med 14 procent till 1 246 MSEK (1 096) för det fjärde kvartalet och med 14 procent till 4 936 MSEK (4 345) för helåret.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 196 MSEK (1 178) för det fjärde kvartalet och till 4 812 MSEK (4 592) för helåret.2)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 925 MSEK (904) för det fjärde kvartalet och till 3 578 MSEK (3 400) för helåret.
  • Resultatet per aktie ökade med 6 procent till 5:41 SEK (5:10) för det fjärde kvartalet och med 9 procent till 20:63 SEK (18:88) för helåret. Justerat resultat per aktie3) ökade med 28 procent till 5:41 SEK (4:24) för det fjärde kvartalet och med 26 procent till 20:63 SEK (16:40) för helåret.
  • Under 2018 distribuerade Swedish Match 5 423 MSEK till aktieägarna i form av en ordinarie och en extra utdelning samt genom återköp av egna aktier.
  • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 10:50 SEK per aktie.
  • Framtidsutsikten för 2019 finns på sidan 12.


1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktsegment, vilket exkluderar Övrig verksamhet och större engångsposter.
2) Helåret 2017 inkluderade större engångsposter om 373 MSEK hänförliga till kapitalvinster från avyttring av aktier i Scandinavian Tobacco Group (STG) och från försäljning av en tomt samt en intäkt från ändrad förmånsplan. Det fjärde kvartalet 2017 inkluderade större engångsposter om 135 MSEK hänförliga till en kapitalvinst från avyttring av aktier i STG och en intäkt från ändrad förmånsplan.
3) Resultatet per aktie justerat för att exkludera intäkter från STG och större engångsposter.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdagen den 13 februari kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.15 CET.
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
swedishmatch.com 

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar