Delårsrapport januari - mars 2019

Stabilt finansiellt resultat. Produktionsstart av ZYN i USA

  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 3 procent för det första kvartalet. Redovisad nettoomsättning ökade med 11 procent till 3 258 MSEK (2 941).
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 7 procent för det första kvartalet. Redovisat rörelseresultat från produktsegment ökade med 15 procent till 1 238 MSEK (1 079).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 190 MSEK (1 047) för det första kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 880 MSEK (766) för det första kvartalet.
  • Resultatet per aktie ökade med 19 procent till 5:17 SEK (4:36) för det första kvartalet.

1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktsegment, vilket exkluderar Övrig verksamhet.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, torsdagen den 9 maj kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08.15 CET.
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
swedishmatch.com 

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar