Delårsrapport januari – september 2017

Highlights från det tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent i lokala valutor. Rapporterad nettoomsättning minskade med 1 procent till 4 069 MSEK (4 118) för det tredje kvartalet.
  • Rörelseresultatet från produktområden ökade med 2 procent i lokala valutor. Rapporterat rörelseresultat från produktområden1) uppgick till 1 089 MSEK (1 089) för det tredje kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 089 MSEK (2 694) för det tredje kvartalet. Föregående års tredje kvartal inkluderade större engångsposter om 1 550 MSEK hänförliga till en kapitalvinst från nedförsäljningen av aktier i STG samt en orealiserad vinst från omvärdering av Swedish Match kvarvarande innehav i STG till marknadsvärde.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 753 MSEK (2 306 – positivt påverkat av de ovan nämnda större engångsposterna).
  • Resultatet per aktie exklusive både större engångsposter och resultatandel i STG uppgick till 4:22 SEK (3:76). Rapporterat resultatet per aktie uppgick till 4:22 SEK (12:32) för det tredje kvartalet. 

1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar större engångsposter och resultatandel i STG.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredagen den 27 oktober kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Marlene Forsell och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.15 CET.

___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com 

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar