Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Q3: Försäljnings- och vinsttillväxt drivet av ZYN

  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 8 procent för det tredje kvartalet. Redovisad nettoomsättning ökade med 13 procent till 3 829 MSEK (3 388).
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 17 procent för det tredje kvartalet. Redovisat rörelseresultat från produktsegment ökade med 22 procent till 1 607 MSEK (1 317).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 586 MSEK (1 305) för det tredje kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 180 MSEK (959) för det tredje kvartalet.
  • Resultatet per aktie ökade med 27 procent till 7:04 SEK (5:55) för det tredje kvartalet.
  • ZYN tillgängligt i mer än 60 000 butiker i USA och genomsnittlig försäljningsvolym per försäljningsställe fortsatte att öka.
  • Rörelseresultatet för Tändprodukter gynnades av försäljningar av virke samt marktillgångar.
  • Den 22 oktober 2019 beviljade amerikanska FDA modified risk tobacco product (MRTP) status för åtta snusvarianter med varumärket General.

1) Exklusive Övrig verksamhet.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredagen den 25 oktober kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations
Kontor 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.15 CET.
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 010 13 93 000
Organisationsnummer: 556015-0756
swedishmatch.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar