Halvårsrapport januari – juni 2010

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 701 MSEK (3 666)
  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen för andra kvartalet med 4 procent, med tillväxt för samtliga produktområden utom för tuggtobak
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 945 MSEK (899). Inklusive avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning uppgick rörelseresultatet till 911 MSEK (899)
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet för andra kvartalet med 8 procent. Inklusive avskrivningar hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning ökade rörelseresultatet för andra kvartalet med 4 procent
  • Resultat per aktie (före utspädning) för andra kvartalet uppgick till 2:78 SEK (2:51)

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

 

Swedish Match telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdag den 21 juli kl. 14.30. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Joakim Tilly, Henrik Brehmer och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 855233
US, nummer: +1 954 334 0342, kod: 855233
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 855233

____________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 0452, Mobil 076 111 3414

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

____________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2010 kl. 08.00 (CET).
____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar