Halvårsrapport januari – juni 2015

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 9 procent till 3 644 MSEK (3 339). I lokala valutor var nettoomsättningen något högre än föregående år.
  • Rörelseresultatet från produktområden1) för andra kvartalet ökade med 9 procent till 937 MSEK (862). I lokala valutor minskade rörelseresultatet från produkt­områden1) med 1 procent.
  • Rörelseresultatet2) för andra kvartalet uppgick till 1 021 MSEK (941). Exkluderat en omstruktureringskostnad om 42 MSEK, som relaterar till flytten av distributionsanläggningar i Sverige och som redovisats som en större engångspost, uppgick rörelseresultatet till 1 063 MSEK (941).
  • Resultat per aktie (före utspädning) uppgick till 3:62 SEK (3:27) för andra kvartalet. Resultat per aktie, justerat,3) uppgick till 3:79 SEK (3:27).

1) Rörelseresultatet från Swedish Match produktområden, vilket exkluderar större engångsposter och resultatandel i STG.
2) Rörelseresultatet för koncernen inkluderar större engångsposter och resultatandel i STG.
3) Justerat för större engångspost.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredagen den 17 juli kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Marlene Forsell och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:

UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 951145
US, nummer: +1 888 365 0240, kod: 951145
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 951145
__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl. 08.15 (CET).
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar