Halvårsrapport januari - juni 2020

Ökad nettoomsättning och vinsttillväxt under Q2 drivet av ZYN i USA

  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 11 procent för det andra kvartalet. Rapporterad nettoomsättning ökade med 11 procent till 4 133 MSEK (3 719).
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 19 procent för det andra kvartalet. Rapporterat rörelseresultat från produktsegment ökade med 17 procent till 1 704 MSEK (1 456).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 666 MSEK (1 434) för det andra kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 227 MSEK (1 080) för det andra kvartalet.
  • Resultatet per aktie ökade med 19 procent till 7:60 SEK (6:39) för det andra kvartalet.
  • Det andra kvartalets finansiella utveckling påverkades negativt av effekter från Covid-19.
  • ZYN fortsatte att leverera stark volymtillväxt vilket bidrog till att nettoomsättning och rörelseresultat ökade.

1) Exklusive Övrig verksamhet och större engångsposter.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredagen den 17 juli l kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations
Kontor 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.15 CET.

___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 010 13 93 000
Organisationsnummer: 556015-0756
swedishmatch.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar