Swedish Match publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

Swedish Match årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

Årsredovisningen, som beskriver Swedish Match verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på www.swedishmatch.com/arsredovisningar.

__________

Kontakt:

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

__________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 15.30 CET.
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 16 101 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2017. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar