Swedish Match slutför transaktionen med Scandinavian Tobacco Group

Swedish Match (SM) och Scandinavian Tobacco Group (STG) offentliggör idag bildandet av ett globalt bolag med ledande marknadspositioner inom cigarrer, piptobak och finskuren tobak.

Detta pressmeddelande följer på de offentliggöranden som skett i januari och april 2010, där avsikten att genomföra transaktionen samt undertecknande av transaktionsavtal meddelades. Alla nödvändiga godkännanden har nu erhållits och transaktionen har slutförts per den 1 oktober 2010. Det nya bolaget kommer att bedriva sin verksamhet under namnet Scandinavian Tobacco Group och ha sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark.

Swedish Match har tillskjutit all sin cigarrverksamhet, med undantag av massmarknadscigarrer i USA och sin minoritetsandel i Arnold André, samt all piptobaks- och tillbehörsverksamhet. STG har tillskjutit all sin tobaksverksamhet bestående av cigarrer, piptobak och finskuren tobak.

Skandinavisk Holding A/S äger 51 procent av det nya STG och Swedish Match äger resterande 49 procent.

“Swedish Match och STG har idag skapat ett fokuserat tobaksbolag med en enastående varumärkesportfölj, betydande skalfördelar och en stark bas för lönsamhet och tillväxt. Det nya STG är en viktig milstolpe i att förverkliga vår strategi att utveckla cigarrverksamheten till Best in Class”, säger Lars Dahlgren, VD och koncernchef för Swedish Match.

Swedish Match kommer att erhålla en kontant betalning om 30 MEUR, exklusive förvärvsjusteringar, som kompensation för skillnaden i värdering av tillskjutna verksamheter. Det nya STG har en finansiell policy som stipulerar att bolaget skall ha en nettoskuld som uppgår till 2-3 gånger EBITA. Efter det att det nya STG har upptagit extern finansiering kommer bolaget att återföra överskjutande medel till sina aktieägare.

Sundling Wärn Partners och KPMG Transaction Services har varit Swedish Match huvudsakliga rådgivare i transaktionen. 

Det nya STG
Det nya STG är det näst största cigarrbolaget i världen med försäljning i mer än 100 länder. Bolaget har ledande positioner för premiumcigarrer i USA, för europeiska cigarrer, och starka positioner i en rad andra marknader. Ledande cigarrvarumärken inkluderar bl.a. Macanudo, CAO, Cohiba, Partagas samt Punch för premiumcigarrer i USA och Café Crème, La Paz, Henri Wintermans, Colts samt Mercator för europeiska cigarrer.

Bolaget är världsledande inom piptobak med försäljning i mer än 60 länder. Ledande varumärken för piptobak inkluderar bl.a. Erinmore, Borkum Riff, Clan, Half and Half och W.Ø. Larsen. Därtill är bolaget marknadsledare inom finskuren tobak i vissa marknader, främst i Skandinavien.

Bolaget kommer också att distribuera Swedish Match tändprodukter i flera marknader, huvudsakligen i Europa.

Det nya STG har 9 700 medarbetare i 20 länder, 17 produktionsenheter, säljbolag i 15 länder och 4 distributionscentraler. Baserat på Swedish Match och STG:s helårsresultat 2009, hade den sammanslagna verksamheten en årlig försäljning om cirka 690 MEUR, EBITDA om cirka 140 MEUR och en årlig volym om cirka 2,5 miljarder maskingjorda cigarrer, 115 miljoner handgjorda cigarrer, 1 800 ton piptobak och 2 100 ton finskuren tobak. 

Styrelsen för det nya STG består av 8 styrelsemedlemmar varav 4 representanter från respektive ägare. Jørgen Tandrup, tidigare styrelseordförande i STG, är styrelsens ordförande och Conny Karlsson, styrelseordförande i Swedish Match AB, är vice styrelseordförande. Anders Colding-Friis, tidigare VD och koncernchef för STG, fortsätter i motsvarande befattning för det nya bolaget. 

Det nya Swedish Match
Det nya Swedish Match fortsätter att fokusera på rökfria tobaksprodukter med visionen att bli den globala ledaren för rökfri tobak. Vi ska stärka vår ledande position i Skandinavien och vår solida position som den tredje största aktören i USA, och fortsätta våra satsningar på att etablera snus i nya marknader.

Swedish Match kommer att fortsätta utveckla den framgångsrika massmarknadscigarrverksamheten i USA samt dra ytterligare fördel av våra starka varumärken inom tuggtobak. Inom segmentet tändprodukter verkar Swedish Match på global basis med starka varumärken för både tändstickor och tändare, med fortsatt fokus på ”operational excellence” och selektiva tillväxtmöjligheter. Bolaget äger också en distributionsverksamhet med inriktning på tobaksprodukter för den svenska marknaden. Därtill kommer Swedish Match, genom sin ägarandel på 49 procent, ta en aktiv roll i att realisera den fulla potentialen i det nya STG.  Det nya Swedish Match har 3 900 anställda i 10 länder.

___________________

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren,
President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 0452, Mobil 076 111 3414

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom snus, andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala verksamhet omsatte 14 134 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2010. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, SE-103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 46 8 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2010 kl. 08.30 (CET).

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar