Dennis Andersson ny VD för Swedish Stirling

Report this content

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling AB (publ) genomför vd-succession den 15 november 2021 då Dennis Andersson blir ny VD. Dennis tar över ett bolag som framgångsrikt har landat de första kommersiella avtalen gällande sin PWR BLOK-teknologi och som är på väg in i en tydlig industrialiseringsfas.

Styrelsen för Swedish Stirling har utsett Dennis Andersson till ny VD i bolaget. Dennis tillträder tjänsten den 15 november 2021. Han är idag Swedish Stirlings vice VD, samt bolagets sälj- och marknadschef. Han anställdes i bolaget i juni 2020 och kom då från tjänsten som General Manager på säkerhetsföretaget Dormakaba Sverige.

Dennis Andersson efterträder Gunnar Larsson som grundade Swedish Stirling (då Ripasso Energy) 2008 och varit bolagets VD sedan dess. Efter nästan 14 år som VD lämnar Gunnar tjänsten på egen begäran. Gunnar kommer att fortsätta som anställd i bolaget året ut som rådgivare till Dennis Andersson.

- Dennis Andersson har precis de kvalitéer och egenskaper som krävs för att leda Swedish Stirling framåt. Han har under sin förhållandevis korta tid i bolaget både spelat en avgörande roll i att få till avtalen med både Glencore och SMS Group, samt ansvarat för att ta fram den affärsstrategi som styrelsen nyligen antagit. Med Dennis som VD kommer bolagets fokus framåt ligga på expansion, tillväxt och lönsamhet, säger Sven Sahle, styrelseordförande och största ägare i Swedish Stirling.

- Swedish Stirling har i och med avtalen med Glencore fått ett tydligt kommersiellt erkännande för PWR BLOK-teknologin från den globala metallindustrin. Bolaget är nu på väg in i en fas där produktion och försäljning kommer att ha större fokus. Jag är otroligt stolt över att få leda bolaget framåt i detta skede. Vi har en unik produkt, fantastisk personal, och tillsammans kommer vi på sikt kunna skapa stora värden för kunder och aktieägare, och kraftigt bidra till att minska metallindustrins klimatpåverkan, säger Dennis Andersson, vice VD och tillträdande VD i Swedish Stirling.

- Swedish Stirling har under de senaste åren utvecklat en unik teknologi som har förmågan att lösa stora globala miljöproblem och har bevisat sig genom att landa de första kommersiella avtalen med välrenommerade kunder. Bolaget är finansiellt starkt och redo för nästa steg i utvecklingen. I de läget är det också rätt ögonblick för mig, efter 14 år som VD, att lämna över stafettpinnen till någon som kan ta bolaget vidare in i nästa fas. Dennis har under sin tid i bolaget med all tydlighet visat att han är rätt person för det jobbet, säger Gunnar Larsson, grundare och avgående VD i Swedish Stirling.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 07:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar