Framgångsrikt 2017: Ripasso Energy publicerar årsredovisning

Report this content

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB offentliggör idag årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017. Bland viktigare händelser under året märks företagets första kommersiella order, lanseringen av PWR BLOK 400-F, företagets strategiska beslut att fokusera på marknaden för omvandling av restgas till elektricitet och upprevidering av företagets målsättningar för försäljning och produktion.

2017 var ett mycket framgångsrikt år för Ripasso Energy. Lanseringen av bolagets nya produkt – PWR BLOK 400-F – en containerbaserad lösning där företagets stirlingmotor används för att tillvarata energi från restgasförbränning – mottogs med mycket stort intresse från marknaden. Företaget beslutade därför att allokera resurser från solhybridprojektet i Italien och förskjuta tidplanen för detta för att prioritera PWR BLOK.

Under hösten 2017 genomförde företaget även en övertecknad nyemission på 91,7 miljoner kronor för att ytterligare intensifiera satsningen på PWR BLOK. I december – endast tre månader efter produktlansering – mottog företaget första beställningen på 7 PWR BLOK 400-F från sydafrikanska Afarak Mogale (Pty) Ltd med ett ordervärde på 3 766 000 EUR.

- 2017 har varit ett spännande år för Ripasso där flera viktiga händelser under året har skapat synnerligen goda förutsättningar att bygga ett vinstgivande bolag som kan växa mycket snabbt, säger Sven Sahle, styrelseordförande Ripasso Energy AB.

Reviderar upp målsättningar och öppnar kontor i Johannesburg

Det stora intresset för PWR BLOK – framförallt från den sydafrikanska ferrokromindustrin – medför även att Ripasso reviderar upp sin målsättning till en orderingång 2018 om 1 000 motorer och 3 000 motorer 2019. Företaget har även beslutat att öppna ett eget försäljningskontor i Johannesburg, Sydafrika. Marknadspotentialen för PWR BLOK inom ferrokromindustrin uppskattas till 300 miljoner EUR i Sydafrika och 900 miljoner EUR globalt.

- Vårt fokus ligger just nu på ferrokromindustrin där vi har ett mycket positivt momentum. Eftersom andra delar av metallindustrin har liknande restgaser är vår bedömning att PWR BLOK kommer att fungera även för dessa utan större justeringar. Det öppnar möjligheter för fler marknader för PWR BLOK i framtiden, säger Gunnar Larsson, Vd och grundare Ripasso Energy AB.

Under 2017 har Ripasso Energy även öppnat för handel med företagets aktie på Börse Stuttgart för att underlätta för europeiska investerare.

Ripasso Energy AB:s årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 finns tillgänglig på

https://ripassoenergy.com/investerare/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Larsson, Vd, ir@ripassoenergy.com

Om Ripasso Energy AB

Ripasso Energy AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att utveckla och kommersialisera stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget har utvecklat en stirlingmotor med en oöverträffad kombination av stor effekt och hög verkningsgrad för framställning av elektricitet till rekordlåga priser jämfört med andra förnyelsebara och hållbara alternativ. Företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik lösning för att utvinna klimatsmart elektricitet ur industriella rest- och fackelgaser. Ripasso har idag verksamhet och kunder i Europa och Afrika, är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com 

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 07.00 CET.