Lloyd’s verifierar – svenska PWR BLOK ger billigast el och störst CO 2 -besparingar

Report this content

Lloyd’s Register har certifierat PWR BLOK – Swedish Stirling AB:s teknologi för att omvandla industriella rest- och fackelgaser till elektricitet. Certifikatet bekräftar att PWR BLOK är det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, samt att teknologin ger större CO2 besparingar per investerad krona än något annat energislag.

Lloyd’s Register – ett av världens största oberoende certifieringsföretag – har under våren genomfört en teknisk granskning och utvärdering av PWR BLOK 400-F. Syftet har varit att validera och verifiera de tekniska prestanda som Swedish Stirling AB presenterat gällande PWR BLOKs förmåga att omvandla industriella restgaser från ferrokromindustrin i Sydafrika till elektricitet. Certifieringen från Lloyd’s fastställer att en installerad PWR BLOK i Sydafrika reducerar utsläppen av CO2 med 3 500 ton per år. Eftersom marknaden för PWR BLOK inom ferrokromindustrin i Sydafrika uppskattas till ca 550 enheter skulle detta kunna minska mängden CO2 med 1 750 000 ton/år. Det är tre gånger så mycket som hela det svenska inrikesflyget släpper ut årligen enligt Naturvårdsverket.

Världens billigaste energikälla

Lloyd’s certifiering bekräftar också att jämförelsepriset (levelized cost of energy) för el producerad med PWR BLOK är 44 procent lägre än exempelvis geotermiskt producerad el, som är den näst billigaste energikällan enligt Annual Energy Outlook 2019. Andra klimatsmarta energikällor som sol- och vind, med eller utan lagringskapacitet, är minst dubbelt så dyra per kWh men i de flesta fall avsevärt högre.

I certifieringsprocessen har det även fastställts hur stora CO2 minskningar per investerad krona som en PWR BLOK genererar. Certifieringen visar att PWR BLOK ger större koldioxidbesparingar i Sydafrika än något annat tillämpligt energislag, samt att varje investerad krona i PWR BLOK ger en årlig CO2 besparing på ca 0,51 kg. Det kan jämföras med Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet (2015–2018) där varje investerad krona i genomsnitt beräknas ge en årlig CO2 minskning på 0,15 kg. Trots att PWR BLOK primärt är utvecklad för att generera klimatsmart, billig elektricitet har teknologin dessutom en potential att ge en avkastning i form av en CO2 reduktion som är drygt 340 procent högre än satsningarna i Klimatklivet, och detta utan någon form av stöd eller subventioner.

- När jag grundande Swedish Stirling var drömmen att stirlingmotorn skulle kunna producera billig klimatsmart elektricitet och på riktigt bidra till att vända den globala uppvärmningen. Med certifieringen från Lloyd’s har vi nu fått ett kvitto på att detta är på väg att bli verklighet. En bekräftelse på att vår teknik redan idag, utan några statliga stöd eller subventioner, kommer att kunna ge ett stort bidrag till den nödvändiga globala klimatomställning, säger Gunnar Larsson, vd Swedish Stirling.

 

Om Swedish Stirling

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Swedish Stirlings stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com

Prenumerera

Dokument & länkar