Ripasso Energy AB (publ): Halvårsrapport 2018

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB publicerar idag halvårsrapport för 2018. 

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB publicerar idag halvårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning. Bland väsentliga händelser under perioden märks:

  • Ripasso Energy har ombetts inkomma med ett detaljerat förslag för installationer på två produktionsanläggningar för ferrokrom i Sydafrika. Totalt omfattar detta 72 stycken PWR BLOK till ett värde av 36 MEUR.
  • Hela företagets organisation har förstärkts med rekryteringar till såväl ledningsgrupp, utvecklings- och produktionsteam, samt egen försäljningsorganisation i Sydafrika. Bolaget står nu väl rustat att leverera både beställda och förväntade framtida projekt.
  • PWR BLOK 400-F har framgångsrikt utvärderats för elproduktion vid användning av syntesgas och lågkvalitativ LPG. Ripasso har därför under perioden – med god respons – inlett marknadsföring av PWR BLOK för dessa gaser i Sydafrika. Målsättningen är att tillhandahålla teknologi till lokala projekt i Sydafrika där distribuerad elförsörjning kan ske till lägre kostnad än köp från det nationella elbolaget.

- Ripasso Energy står välrustat för att möta en växande orderstock. Vi ser ett stort intresse och efterfrågan på PWR BLOK och ingen direkt konkurrens, vilket gör att jag är full av tillförsikt för det kommande halvåret 2018, säger Gunnar Larsson, Vd Ripasso Energy AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Larsson, VD, ir@ripassoenergy.com


Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti kl. 07.30 CET.

Om oss

Swedish Stirling AB (tidigare Ripasso Energy AB) är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com.

Prenumerera

Media

Media