Ripasso Energy AB (under namnbyte till Swedish Stirling AB): 1:a kvartalet 2019

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB (under namnbyte till Swedish Stirling AB) publicerar idag sin rapport för första kvartalet 2019. 

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB publicerar idag sin rapport för perioden 2019-01-01 – 2019-03-31. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning. Bland väsentliga händelser under perioden noteras:

  • Ripasso Energy skeppar den första PWR BLOK 400-F av sju beställda till den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale. Installation och driftsättning sker under Q1 enligt plan.
  • Ripasso Energy har svarade på den andra större sydafrikanska ferrokromproducenten – Samancor Chrome förfrågan in en intresseanmälan om att leverera en kraftgenereringsanläggning på 17MW motsvarar drygt 40 PWR BLOK-40F. Värdet på en eventuell framtida order uppskattas av Swedish Stirling till 220–273 MSEK (20-26 MEUR).
  • Extra bolagsstämma den 16 januari 2019 beslutade att genomföra en emission av konvertibler om högst 79 505 021 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospekt offentliggjordes den 6 februari och emissionen avslutades den 26 februari. Emissionen var tecknad till 107,3%.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Larsson, VD, ir@ripassoenergy.com


Om Ripasso Energy (under namnbyte till Swedish Stirling AB)

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj, 2019, kl 08:00.


Om oss

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com