Ripasso Energy AB har bytt namn till Swedish Stirling AB

Bolagsverket har idag registrerat namnändringen från Ripasso Energy AB till Swedish Stirling AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn. 

Den 26 april 2019 beslutade årsstämman att byta företagsnamn till Swedish Stirling AB och Bolagsverket har idag registrerat det nya företagsnamnet. Bolagets aktie och två noterade skuldinstrument kommer att handlas under nya listningsnamn och kortnamn från och med torsdagen den 9 maj 2019. ISIN-koder och Instrument-ID förblir oförändrade.

Nytt listningsnamn och kortnamn för aktien kommer att vara Swedish Stirling och STRLNG.

Nya listningsnamn och kortnamn för de noterade skuldinstrumenten kommer att vara Swedish Stirling KV1 och STRLNG KV1 respektive Swedish Stirling KV2 och STRLNG KV2.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Larsson, Vd, ir@swedishstirling.com


Om Swedish Stirling

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Swedish Stirlings stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com

Om oss

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com