Ripasso Energy offentliggör prospekt

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission som styrelsen beslutat, och som bolaget offentliggjorde den 1 november.

Ripasso Energys lansering av PWR BLOK, en unik containerbaserad lösning för att producera el av rest- och fackelgaser, fick större positiv respons från marknaden en förväntat. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen att genomföra en nyemission för att förstärka satsningen.

Nyemissionen av högst 18 347 312 aktier med företrädesrätt för Ripasso Energys aktieägare har en teckningstid från och med den 4 december till och med den 15 december 2017.

Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från Ripasso och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ripassoenergy.com), Eminova Fondkommission ABs webbplats (www.eminova.se) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys styrelseordförande Sven Sahle, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Om Ripasso Energy AB

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är noterat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt i Tyskland (Börse Stuttgart).

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Om oss

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com