Ripasso Energy senarelägger leverans till solhybridprojekt

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har beslutat att tillsvidare senarelägga leveransen av tre hybridiserande stirlingmotorer till en solanläggning i Italien. Bakgrunden till beslutet är ett fortsatt ökat intresse för företagets produkt PWR BLOK 400-F.

I maj 2017 tecknade Ripasso avtal med italienska Horizon S.R.L om att leverera tre hybridiserande stirlingmotorer med tillhörande system för leverans till en kommersiell solanläggning på Sicilien under första kvartalet 2018. Under hösten 2017 beslutade Ripasso att senarelägga leveransen till tredje kvartalet 2018 för att prioritera det stora kommersiella intresset för företagets nya produkt – PWR BLOK 400-F – en containerbaserad lösning i vilken bolagets stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Beslutet resulterade i att Ripasso i december 2017 – bara tre månader efter produktlanseringen – tecknade avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale (Pty) om leverans av 7 PWR BLOK med totalt 98 stirlingmotorer under 2019.

Nyligen meddelade Ripasso Energy att man ombetts inkomma med detaljerat förslag för installation av 72 stycken PWR BLOK (1008 stirlingmotorer) på två produktionsanläggningar för ferrokrom i Sydafrika. Mot bakgrund av detta har företaget beslutat att ytterligare skjuta på leveransen av de tre hybridiserade stirlingmotorerna till Sicilien. Beslutet har skett i samförstånd med Horizon S.R.L. och gäller tillsvidare.

- Beslutet förra året att revidera bolagets strategiska inriktning och prioritera PWR BLOK var helt rätt. Under året har företagets organisation och kapacitet förstärkts inom såväl utveckling och produktion. Vår bedömning är dock att dessa resurser även fortsättningsvis bör användas för att prioritera PWR BLOK, säger Gunnar Larsson, Vd Ripasso Energy AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Larsson, VD, ir@ripassoenergy.com


Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti kl. 14:00 CET.

Om oss

Swedish Stirling AB (tidigare Ripasso Energy AB) är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com.

Prenumerera

Dokument & länkar