Swedish Stirling AB (publ): Årsredovisning 2020

Report this content

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling AB publicerar idag sin årsredovisning för 2020.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling AB publicerar idag sin årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Årsredovisningen finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Prenumerera

Dokument & länkar