Swedish Stirling har omförhandlat avtalet med Afarak Mogale

Report this content

Swedish Stirling AB har omförhandlat avtalet med sydafrikanska Afarak Mogale (Pty) Ltd. Det nya avtalet innebär att Afarak Mogale kommer att köpa el producerad med PWR BLOK istället för att själva äga utrustningen.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling har omförhandlat avtalet med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale. Det tidigare avtalet slöts mellan bolagen i december 2017 och innebar ett köp av sju PWR BLOK med leverans under 2019. Den första enheten skeppades vid årsskiftet 2018/2019.

I det nya avtalet mellan parterna, som styrelsen för Swedish Stirling godkänt idag, kommer Afarak Mogale att köpa el producerad med PWR BLOK, genom konvertering av restgas till el, istället för att själva äga utrustningen. Avtalet gäller fortfarande för sju PWR BLOK, träder ikraft idag och sträcker sig över åtta år. Fullt utbyggt uppskattas det nya avtalet generera en årlig intäkt för Swedish Stirling på 800 000 Euro/år och reducera CO2 utsläppen med 24 500 ton/år. Avtalet ger Swedish Stirling möjlighet att välja tidpunkt för leverans av varje PWR BLOK fram till 31 december 2020. Flexibiliteten skapar möjlighet för bolaget att frigöra leveranskapacitet till andra kunder samt att minska sin produktionskostnad.

– Vi har funnit en affärsmodell med Afarak Mogale som fungerar bättre för båda parter, mycket lik den modell vi för stunden slutförhandlar med en betydligt större kund. Kunden får direkt ett positivt kassaflöde och vi bibehåller full kontroll över produkten och de CO2-besparingar den ger. Det ger oss dessutom större frihetsgrader för leverans och tillverkning så att större kostnadsbesparingar kan ske, säger Gunnar Larsson, vd Swedish Stirling.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, ir@swedishstirling.com

 

Om Swedish Stirling

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Swedish Stirlings stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 14:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar