Swedish Stirling i process om notering på Nasdaq First North Premier

Report this content

Swedish Stirling AB har inlett en process för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Första handelsdag på Nasdaq First North är preliminärt den 6 november 2020.

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har inlett en process för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första handelsdag förväntas bli den 6 november 2020. Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Ansökan är villkorad av att Nasdaq First North godkänner Swedish Stirling AB för notering med första handelsdag den 6 november 2020. Sista handelsdag på NGM Nordic SME är den 5 november 2020, förutsatt godkännande från Nasdaq First North.

Aktieägare i Swedish Stirling behöver inte vidta några åtgärder med anledning av det planerade listbytet. Certified advisor vid den planerade noteringen kommer att vara FNCA Sweden AB. Vidare har Swedish Stirling anlitat Carnegie Investment Bank AB för att se över bolagets kapitalstruktur och utvärdera möjligheten för en notering på Nasdaq Stockholm, Main Market, under 2021.

Swedish Stirling befinner sig i en expansiv kommersialiseringsfas. Under det senaste året har bolaget tecknat avtal om en pilotanläggning respektive en fullskalig anläggning på upp till 25 PWR BLOK med Sydafrikas största ferrokromproducenter – Samancor  och Glencore. Under sommaren har Swedish Stirling tecknat avsiktsförklaringar om ytterligare order till ett värde överstigande 2 miljarder SEK och avser inleda serieproduktion av PWR BLOK under andra halvåret 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

 

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar