Swedish Stirling i slutförhandlingar om ny pilotanläggning

Report this content

Swedish Stirling AB (”Swedish Stirling”) befinner sig i slutförhandlingar med en större sydafrikansk ferrokromproducent. Avtalet, som förväntas träffas inom några dagar, avser en installation av en pilotanläggning med en PWR BLOK vid en av bolagets ferrokromanläggningar i Sydafrika. Anläggningen avses driftsättas under andra kvartalet 2020.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling befinner sig i slutförhandlingar med en av Sydafrikas ledande ferrokromproducenter om att installera en pilotanläggning för energiomvandling bestående av en PWR BLOK 400-F. Avtalet förväntas ingås inom de närmaste dagarna, och anläggningen avses vara i drift senast under andra kvartalet 2020. Swedish Stirling kommer att äga och driva anläggningen, och motparten kommer att tillhandahålla restgas från en av sina anläggningar, samt köpa all elektricitet som anläggningen producerar till ett förutbestämt pris. Avtalet är tänkt att löpa under tre år från det att anläggningen driftsatts. För Swedish Stirling innebär avtalet intäkter på knappt 2MSEK/år (180 KEUR/år) dvs 6MSEK (540KEUR) för hela avtalets löptid.

Swedish Stirling har sedan tidigare tecknat avtal respektive avsiktsförklaring med de sydafrikanska ferrokromproducenterna Afarak Mogale (Pty) Ltd och Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd om två anläggningar med 7 respektive 25 PWR BLOK. I båda fallen avser avtalen energiomvandlingstjänster där PWR BLOK, som ägs av Swedish Stirling, omvandlar ferrokrombolagens restgaser till elektricitet som bolagen sedan köper. Swedish Stirlings långsiktiga strategi och uttalade framtida ambition är att tillverka och sälja PWR BLOK. Bolaget meddelade därför nyligen att man har för avsikt att bilda ett finansierings/leasingbolag i Sydafrika för att också kunna erbjuda finansieringslösningar för PWR BLOK till kunder som önskar detta.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

 

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic MTF. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 08:45 CET.

 

Prenumerera

Dokument & länkar