Swedish Stirling och SMS group tecknar avsiktsförklaring

Report this content

Swedish Stirling AB (publ) och SMS group GmbH har tecknat avtal om att använda PWR BLOK teknologin för energiåtervinningsprojekt inom den europeiska ferrolegeringsindustrin. Parterna har uttryckt en avsikt att ett första pilotprojekt ska bestå av ett PWR BLOK 400-F.

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har idag tecknat avtal med SMS group om att börja använda Swedish Stirlings PWR BLOK teknologi för energiåtervinningsprojekt inom den europeiska ferrolegeringsindustrin. PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning där stirlingmotorer används för att återvinna energi från industriella restgaser. Metoden är utvecklad av Swedish Stirling och möjliggör för betydande el- och kostnadsbesparingar för industrier, samt minskning av deras koldioxidutsläpp. Fokus för samarbetet mellan företagen kommer inledningsvis att ligga på den spanska marknaden. Parterna har uttryckt en avsikt att ett första pilotprojekt ska bestå av ett PWR BLOK 400-F.

- Ett samarbete med SMS group möjliggör snabbare etablering och utrullning av PWR BLOK, men även en utvidgning av teknikens användningsområden. Det betyder också att Europa sannolikt kommer att bli den första marknaden för PWR BLOK utanför Sydafrika, säger Dennis Andersson, Chief Marketing & Sales Officer på Swedish Stirling.

- SMS group har alltid varit dedikerade till grön produktion och att bygga miljöanpassade anläggningar. PWR BLOK är en återvinningsteknik som kommer att påskynda den globala metallindustrins ambition att nå netto noll utsläpp av växthusgaser och att minska sina produktionskostnader, säger Thilo Wübbels, General Manager Environmental Technologies at SMS group.

 

Swedish Stirlings CMSO Dennis Andersson kommenterar avsiktsförklaringen den 19 mars kl 14:00 på: https://www.finwire.tv/webcast/swedish-stirling/19mars/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om SMS group GmbH

SMS group är en internationell företagsgrupp verksamma inom anläggningskonstruktion och maskinteknik för stål- och aluminiumindustrin. SMS group har cirka 14 000 anställda över hela världen och omsätter över 2,9 miljarder Euro. Holdingbolaget SMS GmbH är helägt av Familjen Weiss Stiftelsen.


Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 17:15 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar