Swedish Stirling skriver LOI med Richards Bay Alloys på 167MSEK

Swedish Stirling AB och Richards Bay Alloys (”RBA”) har ingått en avsiktsförklaring rörande försäljning och installation av 18 PWR BLOK till en 7,2MW anläggning i Richards Bay, Sydafrika. Värdet på en framtida affär förväntas bli $18MUSD (167 MSEK).

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har tecknat en avsiktsförklaring och kommer nu inleda förhandlingar med RBA avseende försäljning och installation av 18 PWR BLOK. Värdet på en framtida affär uppskattas till $18MUSD (167 MSEK).

RBA är en privat ägd ferrokromanläggning i Richards Bay, Sydafrika. Bolaget befinner sig i slutskedet för att säkerställa finansiering av modernisering och återstart av deras två 38MVA bågugnar. Moderniseringarna kommer att säkerställa anläggningens konkurrenskraft. Installationen av 18 PWR-BLOK kommer att ytterligare minska RBA:s produktionskostnader, minska koldioxidutsläppen med 63 000 ton/år, samt därmed även sänka bolagets koldioxidbeskattning.

- Swedish Stirlings PWR BLOK-teknologi är en viktig del i processen för att göra Richard Bay Alloys till en modern, konkurrenskraftig och hållbar ferrokrom-anläggning. Det kommer att minska våra framtida produktionskostnader såväl som våra koldioxidutsläpp. En modern teknik för en modern ferrokromanläggning, säger Andries van Heerden VD RBA.

- Vi är mycket nöjda med att RBA redan i ett tidigt skede klargjort att de har för avsikt att köpa och själva äga installationen. Detta kommer alltid vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för kunderna och ger dem också ett skydd mot beskattning av koldioxid, säger Gunnar Larsson, VD Swedish Stirling.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com
 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 kl. 15:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar