Swedish Stirling tecknar avsiktsförklaring med Glencore rörande smältverket LION

Report this content

Swedish Stirling AB och Glencore Operations South Africa Proprietary Limited (Alloys Division) (“Glencore”) har ingått en avsiktsförklaring rörande en installation på upp till 88 PWR BLOK vid Glencores smältverk Lion.

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling och den sydafrikanska ferrokromproducenten Glencore har idag undertecknat en avsiktsförklaring rörande en potentiell installation av upp till 88 PWR BLOK, motsvarande 35 MW, vid Glencores smältverk Lion i Steelport, Sydafrika. Parterna kommer nu att inleda förhandlingar och avsiktsförklaringen ålägger ingen av parterna någon skyldighet att fullfölja det planerade projektet förrän en skriftlig överenskommelse nåtts och undertecknats.

Smältverket Lion är ett av världens största ferrokromsmältverk.

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson kommenterar avsiktsförklaringen den 6 augusti kl 13:30 på: https://www.finwire.tv/webcast/swedish-stirling/swedish-stirling-webcast-6-augusti/

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com
 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 augusti 2020 kl. 14:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar