Swedish Stirling tecknar samförståndsavtal med Samancor

Report this content

Swedish Stirling AB och Samancor Chrome Limited (“Samancor Chrome”) har ingått ett samförståndsavtal rörande installation av upp till 135 PWR BLOK vid Samancor Chromes smältverk TC Smelter, Ferrometals and Tubatse Alloys.

Den 13 december 2019 ingick det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling och den sydafrikanska ferrokromproducenten Samancor Chrome ett avtal om att installera en pilotanläggning för energiomvandling bestående av en PWR BLOK vid Samancor Chromes produktionsanläggning TC Smelter. Bolagen har i dag undertecknat ett samförståndsavtal om att inleda diskussioner rörande en potentiell installation av PWR BLOKs vid tre av Samancor Chrome’s anläggningar i Sydafrika, belägna vid Mooinooi, Emalahleni respektive Burgersfort. Samförståndsavtalet innefattar en möjlig installation av upp till 45 PWR BLOKs motsvarande 18 MW vid varje smältverk, vilket totalt innebär upp till 135 PWR BLOK och 54 MW. Detaljer rörande framtida installationer kommer att kommuniceras när parterna har ingått slutliga bindande avtal. Samancor Chrome är en av Sydafrikas två främsta ferrokromproducenter.

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson kommenterar samförståndsavtalet den 2 juli kl 09:30 på https://www.finwire.tv/webcast/swedish-stirling/swedish-stirling-webcast-2juli/

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 08:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar