Teckningsförbindelser över 76 procent när Ripasso Energy öppnades för nyteckning

Från och med idag är det möjligt att teckna aktier i det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB (publ). Emissionen omfattas redan till minst 76 procent av teckningsförbindelser sedan de större ägarna överlåtit teckningsrätter till ett investerarkonsortium mot att de tecknar aktier i emissionen, vilket kommer tillföra ca 70 MSEK.

Den 1 november beslutade styrelsen i Ripasso Energy att genomföra en nyemission av högst 18 347 312 aktier till kursen 5 SEK per aktie med företrädesrätt för aktieägare. Beslutet innebär att bolaget tillförs 91,7 MSEK före emissionskostnader om emissionen fulltecknas. Drygt 70 MSEK omfattas nu av teckningsförbindelser (vilket motsvarar drygt 76 % av emissionens högsta belopp) sedan bolagets större ägare – Sven Sahle, AC Cleantech och Gunnar Larsson – överlåtit teckningsrätter till ett investerarkonsortium som förbundit sig att teckna aktier. Investerarkonsortiet har som tidigare kommunicerats förbundit sig att teckna 63 % av emissionen, vilket nu utökats till 76 %.

- Detta säkerställer att vi kan intensifiera satsningen på PWR BLOK och ger oss mycket goda förutsättningar att uppnå de målsättningar som vi satt upp för de kommande åren, säger Gunnar Larsson, VD för Ripasso Energy.

- Vi är glada att välkomna nya, långsiktiga ägare in i bolaget och att vi kunnat åstadkomma säkrad finansiering redan före emissionen öppnat utan att belasta bolaget med någon kostnad för detta, säger Sven Sahle, Styrelseordförande i Ripasso Energy.

Allmänheten kan teckna sig för aktier under perioden 4 december 2017 till och med den 15 december 2017. Emissionen är på högst 18 347 312 aktier, till en kurs om 5 SEK per aktie. Aktiekursen för Ripasso Energy AB stängde på 9,85 kr fredagen den 1 december.

Information hur man kan teckna aktien online går att få genom via denna länk: https://tecknaemission.se/nyemission/Ripasso2017 eller

Prospektet avseende emissionen kan erhållas från Ripasso Energy och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ripassoenergy.com), Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Sahle, styrelseordförande, ir@ripassoenergy.com

Om Ripasso Energy AB

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart. Läs mer på www.ripassoenergy.com

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 08.55 CET.

Om oss

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com