Utnyttjande av teckningsoptioner i Swedish Stirling

Report this content

Totalt 10 teckningsoptioner har utnyttjats för att teckna 100 000 nya aktier i Swedish Stirling AB (publ), vilket har tillfört Swedish Stirling cirka 230 000 kronor.

I enlighet med bolagets teckningsoptionsprogram, beslutat på extra bolagsstämma den 10 oktober 2014, har totalt 10 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 100 000 nya aktier i Swedish Stirling (”Utnyttjandet”). Genom Utnyttjandet har Swedish Stirling tillförts cirka 230 000 kronor.

Varje teckningsoption inom optionsprogrammet ger innehavaren rätt att teckna 10 000 nya aktier till en teckningskurs om cirka 2,30 kronor per aktie. Teckningsperioden sträcker sig från och med den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2021 och efter Utnyttjandet återstår 419 av totalt 464 teckningsoptioner inom optionsprogrammet.

Utnyttjandet medför en ökning av aktiekapitalet i Swedish Stirling med 1 000 kronor från 971 189,61 kronor till 972 189,61 kronor och antalet aktier och röster i bolaget med 100 000 aktier och röster från 97 118 961 aktier och röster till 97 218 961 aktier och röster, motsvarande en utspädning om cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Swedish Stirling.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Prenumerera

Dokument & länkar