Unga kvinnor har svårt att göra karriär – sex av tio särbehandlas

En färsk TNS Sifo-undersökning från Empowered Women, visar att sex av tio unga kvinnor i Sverige (59 procent) behandlas annorlunda på ett jobbmöte jämfört med sina manliga kollegor. ”Det är något jag själv varit med om många gånger”, säger Gisela Wood som grundat kvinnonätverket Empowered Women som står bakom undersökningen.

Trots att sysselsättningsgraden bland svenska kvinnor är hög, ser förutsättningarna i arbetslivet mycket olika ut för män och kvinnor enligt undersökningen. Värst är situationen för kvinnor i gruppen 15-29 år, där sex av tio (59 procent) svarar att de behandlats annorlunda på jobbmöten jämfört med manliga kollegor. Samtliga unga kvinnor i undersökningen (100 procent) upplever dessutom att de har svårare än män att göra karriär, vilket får medhåll bland männen. Nio av tio män i undersökningen (95 procent) anser det lättare för en man att göra karriär i dag.

- Vi startade vårt nätverk av just den anledningen som undersökningen bekräftar, nämligen att kvinnor i Sverige har svårare än sina manliga kollegor att göra karriär. Många unga känner sig också särbehandlade på grund av sitt kön, något som jag själv varit med om många gånger. Som kvinna tas du oftast inte på lika stort allvar som männen och får jobba dubbelt så hårt för att få igenom dina affärsidéer, säger Gisela Wood, medgrundare av nätverket Empowered Women. 

Få kvinnliga chefer jämfört med män
Enligt undersökningen är de främsta skälen till varför kvinnor inte når höga chefsposter i samma utsträckning som män i dag diskriminering på arbetsplatsen (26 procent) samt att kvinnor väljer att inte sticka ut lika mycket som män (37 procent). Det kan till exempel vara genom att kräva högre lön.

- Att fler män blir chefer hänger ofta ihop med att kvinnor mer sällan än män vågar ta plats och sticka ut hakan. När en kvinna väl gör det anses det dessutom som något fult, eftersom jantelagen oftast är starkare för kvinnor än för män. Det vill vi förändra med våra nätverksträffar, där vi uppmuntrar kvinnor att ta en större plats i sitt ledarskap och samtidigt förse dem med verktyg för att kunna satsa fullt ut på sina affärsidéer. Vårt uppdrag handlar också om att långsiktigt bekämpa jantelagen i Sverige, säger Gisela Wood.

Nätverket Empowered Women håller sin första nätverksträff den 3 september i höst. Från och med idag kan vem som helst anmäla sig för att delta i eventet.

För mer information: http://www.swedishwealthinstitute.se/
Anmälan till eventet: https://www.eventbrite.com/e/be-inspired-be-involved-be-empowered-tickets-26018179074

För ytterligare information, kontakta: 
Sofie Segerborg, presskontakt, 072-164 93 50, sofie.segerborg@edelmandeportivo.com

Om Undersökningen:
Undersökningen genomfördes av TNS Sifo på uppdrag av Empowered Women, under perioden 11-26 Maj 2016. I undersökningen deltog 1095 yrkesverksamma arbetare och tjänstemän i Sverige via telefonintervjuer. Undersökningen är riksrepresentativ.

Taggar:

Dokument & länkar