Dags att bygga första nationalarenan i limträ

”En stark symbol för innovation och hållbarhet”

Över hela världen byggs spektakulära sportarenor i limträ. Även i Sverige har idrottsföreningar och kommuner fått upp ögonen för större limträkonstruktioner. 
– Nu är det dags för Sverige att manifestera viljan att bygga klimatsmart på nationell nivå och satsa på en nationalarena i limträ, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä. 

Flera klubbar i de största svenska publiksporterna fotboll och ishockey har valt att bygga arenor i limträ, liksom verksamheter inom allt från hästsport till friidrott, simning, basket, bandy och innebandy.    

Orsakerna är många, men i grund och botten handlar det om att limträkonstruktion kan ge föreningar, kommuner och lokala företag attraktiva, funktionella och prisvärda arenor.

Arkitektoniska möjligheter, snabb leverans- och montagetid, lätt stomme, stora spännvidder, bra brandegenskaper, fin akustik, trevlig publikmiljö och förstås miljömässiga fördelar, sammanfattar Johan Fröbel.

Positivt för utövare och publik
IFU Arena i Uppsala är en av de nya stora sportarenorna, med konstruktion av limträ och KL-trä. Arenan är byggd för både bredd- och elitidrott och rymmer fem planer för innebandy och basket, en stor friidrottsarena och cirka 6 000 åskådarplatser (innebandyhallarna 5000, friidrottshallen 900).

Tomas Grönberg är arenans vd:
– Alla som kommer hit för att träna eller vara publik säger att det är positivt med trä, det är något med dofterna, känslan och inte minst ljudet som gör det till en väldigt attraktiv miljö att vara i, säger han.

Ett annat exempel är Smedstad Ridsportcenter som är en av de största ridsportsanläggningarna i landet med två ridhus, ett stall för cirka 70 hästar, restaurang, konferenslokaler och andra gemensamhetsutrymmen.        

David Wenhov är vd för Haga Stall & Omsorg som driver ridsportcentret.
– Limträ är ett fantastiskt material, både att bygga med och vistas i. I en naturnära verksamhet som vår är det svårt att tänka sig ett annat material. Det ger otroliga möjligheter och limträ borde användas mer i alla typer av byggnader, säger han.

Självklara landmärken
Flera av de sportarenor som byggts i Sverige de senaste åren har blivit självklara landmärken i sina regioner, men Johan Fröbel efterlyser nu också ett projekt på nationell nivå. Sverige som skogsland och ledande internationellt på hållbarhetsområdet borde gå i täten också när det gäller sportarenor.

– Om vi bygger en stor nationalarena i trä skulle det väcka uppmärksamhet i hela världen. Det skulle bli en stark symbol för innovation och hållbarhet, och vara en viktig signal om att vi tar träbyggandet till en ny nivå, säger han. 

För mer kunskap om limträ:

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 0702-89 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Taggar:

Om oss

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar. Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Prenumerera