Internationell expert på fullsatt seminarium: ”Enda möjligheten för planeten är att bygga i trä”

Antalet bostäder i världen behöver fördubblas inom några decennier, samtidigt som byggbranschens klimatpåverkan är stor. Under seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä spred Svenskt Trä och en rad experter kunskap om hur effektivt och attraktivt byggande kan kombineras med miljömässig hållbarhet.

Sverige bygger som aldrig förr och tendensen går igen globalt. Möjligheterna är många, liksom utmaningarna, och behovet av att lära, diskutera och inspireras för att fatta rätt beslut i vardagen är stort.

När Svenskt Trä bjöd in projektörer, konstruktörer, arkitekter och studenter till seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg var intresset ännu större än arrangörerna kunnat hoppas på.

   − Byggandet i trä ökar rekordmycket och vi har prickat helt rätt med vår serie av seminarier. Branschen hungrar efter mer kunskap om innovation, samarbete och hållbarhet inom träbyggande, säger Johan Fröbel, chef distribution och teknik på Svenskt Trä.

Måste tänka om  

I en fullsatt kongresshall fick närmare 500 personer lyssna på en rad nationella och internationella experter som talade om träets tekniska, arkitektoniska och, inte minst, miljömässiga fördelar.

Pirmin Jung från schweiziska ingenjörsbyrån Pirmin Jung Ingeniure AG, som har gjort en rad uppmärksammade projekt i Schweiz och Tyskland, inledde dagen och utgick från det stora behovet av nya bostäder.

     − Den starka urbaniseringen ställer oerhörda krav på byggbranschen. Vi vet hur stora negativa klimatavtryck branschen gör och måste tänka om för att inte försämra vår miljö ytterligare. Som jag ser det är enda möjligheten för planeten att vi bygger allt mer i trä, sa han.

Möjligheter och fördelar

Flera av talarna återkom till de tankar som Pirmin Jung väckte. En annan röd tråd genom dagen var träets både funktionella och arkitektoniska möjligheter. Birgit Östman, forskare på SP Hållbar Samhällsbyggnad, redogjorde för träets höga brandmotstånd. Roberto Crocetti, professor på Lunds Tekniska Högskola, pratade om hur träets goda bärkraft ger konstruktions- och gestaltningsmässiga fördelar. Pontus Thorsson, teknisk doktor i akustik, avfärdade alla myter om trä och ljud.

     − Det går alldeles utmärkt att kombinera träbyggande med höga ljudkrav. Vi borde snarare vända på perspektivet och fråga oss hur andra material fungerar. Vad gäller till exempel vibrationer som skapar ljud ger trä mindre problem än andra konstruktionsmaterial, sa han.

Vackert och spektakulärt

Deltagarna på seminariet fick också en rejäl dos med fascinerande och inspirerande exempel på hur trä kan användas estetiskt och arkitektoniskt – från vackert och innovativt till högt och spektakulärt.

Magne Aanstad Bjertnes från Sweco Norge AS, berättade bland annat om Oslos flygplats Gardermoen och bostadshuset Treet i Bergen, världens högsta träbyggnad med sina 51 meter. Thomas Rohner, professor vid Berns universitet, visade hur digital spetsteknik kan bidra till att realisera arkitekters mest kreativa visioner för träbyggande.

Till sist var det dags för Magnus Silfverhielm, professor vid Linnéuniversitetet och verksam på Aix Arkitekter, att prata om trä bortom tekniken och lyfta fram materialets sinnliga aspekter.

     − Trä är utmärkt för industriellt byggande och gör byggbranschen mer hållbar, men vi ska inte heller glömma bort träets emotionella och sinnliga egenskaper. Värmen, doften, det visuella och hur materialet känns mot handen. Jag brukar säga att trä är demokratiskt, eftersom det svarar på tilltal medan andra byggnadsmaterial är stumma.  

Fakta

Seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä hölls på Svenska mässan den 18 oktober. Ett tips för den som vill lära mer om möjligheterna med trä är att läsa nya Limträhandbok Del 1-3 och Dimensionering av träkonstruktioner del 1-3 som Svenskt Trä gett ut. Ett annat är att hålla utkik efter fler av de uppskattade kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa seminarium planeras att hållas i Malmö våren 2017. Mer information på www.svenskttra.se så snart plats och datum är klart.

Talarnas presentationer, bilder och film

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 0702-89 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar. Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Prenumerera