Pressinbjudan: Ingenjörsmässigt byggande i trä

Välkommen att delta under seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä den 18:e oktober i Göteborg. Seminariet är ett forum för tekniska frågor kring framtidens byggande i trä och riktar sig till projektörer, konstruktörer och arkitekter. 

Världen står inför ett ökat byggande av aldrig tidigare skådat slag. Innovation, samarbete och hållbarhet är i fokus för att klara av uppdraget och på samma gång nå de klimatmål som kräver ett fossilfritt samhälle.

Expertis och fördjupad kunskap kan göra skillnad. Därför har Svenskt Trä tagit fram ett program med framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i trä och limträ.

Seminarieprogram

Anmälan: maila till camilla.carlsson@svenskttra.se om meddela om du vill delta.

Film om seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä

Datum: tisdagen den 18:e oktober
Plats: Gothia Towers, Svenska Mässan, Mässans gata 24, Göteborg
Tid: 09:00 - 17:00

Kontakt:
Johan Larsson, projektledare, Svenskt Trä
070 872 79 11
Johan.larsson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Prenumerera