Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 Fortsatt tillväxt, handeln med Swedmach aktien återupptas Omsättningen i koncernen 22 395 Tkr (20 814 Tkr), + 7,6 %. Beslut om fortsatt företagsrekonstruktion. Handeln med aktien på AktieTorget återupptas. Verksamhet Swedmach utvecklar, tillverkar och säljer truckar och ergo-lyftar för inomhusbruk. Bolaget är publikt och sedan hösten 1999 noterat på AktieTorgets lista. Marknad Fortsatt hög tillväxt på marknaden både när det gäller ergo-lyftar, och inomhustruckar. Detta gäller även hemmamarknaden Sverige där Swedmach deltog på mässan LASTBIL 2000 i Jönköping under augusti. Ekonomiskt läge Våren 2000 identifierade Swedmach ett lämpligt förvärv. För att finansiera förvärvet, och för att möjliggöra fortsatt expansion i såväl det förvärvade bolaget som i Swedmach Industries AB, gjordes försök att genomföra en riktad nyemission, vilket misslyckades. Detta har medfört höga kostnader för prospekt- och rådgivningstjänster vilket allvarligt skadat Swedmachs likviditet. I augusti blev Bolaget föremål för en återvinningstalan avseende ca 2,5 mkr. Käranden är det tidigare närstående bolaget Rapid Lift Scandinavia AB:s konkursbo. Käromålet bestrids av Bolaget som sannolikt kommer att göra gällande motfordringar. Mot bakgrund av ovanstående har Swedmachs ledning beslutat att försöka rekonstruera Bolaget. Ansökan om företagsrekonstruktion ingavs till Linköpings tingsrätt den 6 oktober med beslut om företagsrekonstruktion samma dag. Till rekonstruktör utsågs Advokat Elisabet Fura-Sandström, Advokatfirman Vinge, Stockholm. Vid borgenärssammanträdet i Linköpings Tingsrätt fredagen den 27 oktober 2000 beslutades om att rekonstruktionen skall fortsätta. Då det tidigare försöket att nå god lönsamhet genom mycket snabb expansion, bl.a. genom förvärv, inte lyckats, sker nu istället kostnadsbesparingar i företaget kombinerat med en mer försiktig tillväxt. Rörelsens intäkter Koncernens intäkter uppgick under de första nio månaderna till 22 395 Tkr (20 814 Tkr) d.v.s. en ökning med 7,6 % jämfört med motsvarande period 1999. Rörelsens resultat Resultatet i Koncernen uppgick under de första nio månaderna till - 7 815 Tkr (- 192 Tkr) Jan - Sep Jan - Sep 2000 1999 Omsättning 22 395 Tkr 20 814 Tkr Bruttovinst 8 263 Tkr 5 442 Tkr Resultat efter -7 815 - 192 Tkr finansiella poster Tkr* (* I det negativa resultatet ingår ex. reservation för återvinningstalan inkl. räntor med - 2 796 Tkr, och penalty för ej genomfört förvärv - 500 Tkr, samt förvärvs- och emissionskostnader.) Helårsresultatet är avhängigt framgången av pågående företagsrekonstruktion. Utsikter för 2000 och 2001 En fortsatt hög tillväxt förutses på marknaden för inomhustruckar och ergo-lyftar. Detta gäller såväl hemmamarknaden Sverige, som på exportmarknaderna. Bolagets utveckling och resultat är kraftigt beroende av pågående rekonstruktion. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar