P.g.a. det pågående emissionsarbetets tidsmässiga omfattning har Lindy Yngvesson avgått ur styrelsen

PRESSMEDDELANDE P.g.a. det pågående emissionsarbetets tidsmässiga omfattning har Lindy Yngvesson avgått ur styrelsen för Swedmach Industries AB (publ), då han anser sig inte kunna avsätta tillräcklig tid för projektet. Swedmachs ledning och styrelse behandlar den uppkomna situationen, upprättar handlingsalternativ, och återkommer med ytterligare information tisdagen den 26 september. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar