Antalet SwedSec-licensierade fortsätter att öka

Antalet anställda på finansmarknaden med SwedSec-licens (rådgivare, förvaltare, analytiker, mäklare, försäkringsförmedlare med flera) har fortsatt att öka under 2012. Per den 30 juni uppgick antalet licensierade till 9 655, vilket motsvarar en ökning med drygt 5 procent på årsbasis.

Till SwedSec kan företag med tillstånd från Finansinspektionen ansluta sig såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

SwedSec är baserat på självreglering, vilket innebär att det är frivilligt för företag att ansluta sig till systemet. För förtroendet för finansmarknaden är det viktigt med en bred uppslutning kring SwedSec, vilket för de anställda medför kunskapskrav samt krav på att de regler som gäller på marknaden följs.

”Det är glädjande att den positiva trenden håller i sig trots att det är rätt tuffa tider för finansmarknaden. Jag ser det som ett tecken på att förtroende spelar en allt viktigare roll. Den kvalitetsstämpel som licensieringen innebär eftersträvas av allt fler”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

 

 

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 176 företag är anslutna till SwedSec. 2001 bildades SwedSec av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Omkring 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar