Antalet SwedSec-licensierade fortsätter att öka rekordartat

Antal SwedSec-licensierad personal på finansmarknaden (förvaltare, analytiker, mäklare, rådgivare med flera) fortsatte att öka under tredje kvartalet 2010. Per den 30 september uppgick antalet licensierade till nästan 8 300, vilket är en ökning med 13 % sedan ett år tillbaka. Även antalet SwedSec-anslutna företag ökade starkt.

Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Antalet anslutna företag ökade per den 30 september med 14 % på årsbasis till 171 stycken.

För förtroendet för finansmarknaden är det mycket viktigt med en bred uppslutning kring SwedSecs licensieringssystem med kunskapskrav och krav på regelefterlevnad. Många banker och mäklarfirmor är redan anslutna till SwedSec. SwedSec arbetar för att fler försäkringsbolag, fondbolag och försäkringsförmedlare ska ansluta sig.

”Det är mycket glädjande att fler företag på finansmarknaden ansluter sig till SwedSec och att fler av deras anställda licensieras. Det visar att förtroendefrågan står i centrum”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-4967398, katarina@swedsec.se

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se 

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Omkring 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se.

Prenumerera

Dokument & länkar