Fler disciplinbeslut 2017 än någonsin på finansmarknaden

Under 2017 har SwedSecs disciplinnämnd meddelat beslut i 41 ärenden vilket är en fördubbling sedan 2014/2015. – Ökningen ska ses i ljuset av att antalet licenshavare har fördubblats de senaste fyra, fem åren. Det är alltså inte ett tecken på att buset har ökat i branschen utan det är en logisk konsekvens av att fler omfattas av SwedSecs disciplinförfarande. Det i sin tur stärker konsumentskyddet, säger Katarina Lidén, vd på SwedSec. 

Flest beslut har fattats i ärenden som rör brister i kreditgivningen och att intressekonflikter inte har hanterats korrekt. Det har även fattas ett flertal beslut som avser brott mot sekretessregler och brister avseende kundkännedom. – Det är bra att våra anslutna företag tar regelefterlevnad och skyldigheten att anmäla överträdelser på stort allvar eftersom regelöverträdelser kan få ekonomiska konsekvenser för kunderna och utsätta företagen för omfattande risker, säger Katarina Lidén.

Det finns tre discipinpåföljder: Erinran, varning och återkallad licens, som i praktiken innebär ett yrkesförbud. Disciplinnämndens beslut finns att läsa på SwedSecs hemsida

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 183 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Omkring 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Media

Media