SwedSec återkallar licenshavares licens

Report this content

Licenshavaren har satt in kunders betalningar på sina privata konton i stället för att bokföra dem hos företaget.

Under 2017 och 2018 har licenshavaren låtit bli att bokföra avgifter som hon tagit ut från företagets kunder. Hon har i stället satt in pengarna på sina privata konton. De överförda beloppen har uppgått till minst 27 000 kr. Licenshavaren har erkänt tillgreppen. 

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att agerandet är oacceptabelt och uppenbart otillåtet samt att det strider mot såväl branschregler som företagets interna regler. Licenshavaren har missbrukat sin förtroendeställning i företaget och kan inte anses uppfylla kraven som ställs på en licenshavare. Nämnden beslutar därför att hennes licens ska återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se    

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 193 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Prenumerera