SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Report this content

Privatrådgivaren har under lång tid medvetet brutit mot viktiga regler om dokumentation.

Privatrådgivaren har under flera år genomfört rådgivning utan att dokumentera vilka råd som lämnats och hur dessa motsvarat kundernas önskemål och förutsättningar. Han har också i strid med företagets uttryckliga förbud gått utanför sin behörighet och lämnat rådgivning kring placeringar i enskilda aktier. 

Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på överträdelser av regler om dokumentation av rådgivning och på agerande utan behörighet. Privatrådgivaren har fått både tillsägelse och varning från företaget men har trots det fortsatt att medvetet bryta mot viktiga regler. Disciplinnämnden bedömer därför att privatrådgivaren inte längre är lämplig att inneha licens och återkallar hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och närmare 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar: